Körkortsutbildning

Hur är det med kvalitén på landets körskolor? Är den hög, låg eller ojämn? Efter att ha tagit mig genom hela körkortsproceduren från handledarutbildning till färdigt körkort ser jag tecken på att utbildningskvaliteten varierar kraftigt. Det muttras från de ”seriösa” körskolorna att det finns uppstickare som inte verkar sätta kvaliten i utbildningen i främsta rummet. Ett mått på kvalitet är hur många procent av eleverna som klarar uppkörningen. Då skall man veta att underlaget till denna statistik som körskolorna skall rapportera in är frivillig. Körskolan kan om de vill, bara rapportera in de elever som skolan tror sig klara uppkörningen. Den tillsynsmyndighet som finns är Transportstyrelsens Tillsynsenheter som gör stickprov på landets trafikskolor. Transportstyrelsen är medveten om att det finns kvalitets skillnader och gör vad de kan för att kontrollera den. De följer tex med på körlektioner för att bedöma kvaliteten. Trots det förekommer sannolikt stora kompetensluckor i den undervisande personalen. Ett graverande exempel har jag själv fått ta del av på den teoretiska riskutbildning som en 18-åring i bekantskapskretsen genomgått. Utan att ge några exempel kan jag bara sammanfatta den som ett skämt, ett dyrt skämt på 500:- för eleven som inte bara undanhölls viktig information utan också gavs direkt felaktig information.