Svar på: “Män farligare än kvinnor i trafiken”

I dagens DN står det om att det främst är män som orsakar fotgängarolyckor med dödlig utgång. Lite svårt bara att hitta en lösning på problemet. Tur att det finns biltillverkare som utvecklar system som kan hjälpa oss bilförare att upptäcka en fotgängare! Dessa system kommer troligtvis att kunna förhindra 40 procent av alla dödsolyckor.

I tisdags föreläste jag för Gruppen för Nationell Samverkan (GNS) om just fotgängares risk i trafiken. Under förra året genomförde Anders Kullgren och jag en studie på där vi gick igenom forskning inom ämnet. De viktigaste lärdomarna från detta arbete är att fotgängarens ålder samt bilens hastighet är avgörande för hur allvarlig följden av olyckan blir. Fotgängare över 60 år löper en betydligt högre risk för att skadas. För att förhindra fotgängarolyckor är det viktigt att fokusera på att begränsa fordons hastighet i områden där främst fotgängare vistas. Vid 30 km/h är möjligheten att upptäcka en fotgängare i tid god hög och att risken att skadas låg. Risken att dö ökar markant vid hastigheter över 40 km/h. 

Vår studie: Stigson och Kullgren 2010 “Fotgängares risk i trafiken