Sverige världsbäst i trafiksäkerhet 2010

Under 2010 dog 2.9 personer per 100 000 invånare i Sverige . Så få döda har tidigare aldrig presenterats i något land.  Vanligtvis har Nederländerna, Storbritannien och Sverige krigat om första platsen de senaste åren med varierad framgång. Men det systematiska trafiksäkerhetsarbete som Sverige ägnat sig åt har gett utdelning. Resultaten från andra länders siffror för 2010 är inte offentliga ännu men inget talar för att något annat land är i närheten av Sveriges framgångar. Nedan redovisas några exempel, vill du se hela listan, ta del av pdf-dokumentet.

Antal omkomna per 100 000 invånare för 2009 och för Sverige 2010:

Sverige 2010 2,9
Storbritanien 3,8
Sverige 3,9
Nederländerna 3,9
Norge 4,3
Tyskland 5
Frankrike 6,7
USA 11
Rumänien 13

omkomna 2009