Motorväg för cyklister

På vår blogg har vi vid flera tillfällen skrivit om cyklisternas trafiksituation och tryckt på aBild: LOOK - A Boris Blue Route, a Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike (2.0) image from naturewise's photostreamtt trafikmiljön borde förbättras. Kanske är det dags att vi tar efter britterna och skapar tvåfiliga cykelbanor? I London har de introducerat så kallade ”Cycle Superhighways” som går mellan stadens centrum och förorter. Cykelbanorna är breda och målade i blått så att andra trafikanter skall uppmärksamma dem. Dessa cykelbanor har medfört att antalet cyklister längs dessa sträckor har ökat med 70 procent. BBCs reportage tyder dock på att det kvarstår viss problematik med att cykelbanorna används av andra trafikanter. Inte helt säker lösning men visar tydligt på de satsar på att öka cyklandet i London. Målet är att cykeltrafiken skall öka med 400 porcent till 2026. Och visst krävs det mer än att bara måla cykelbanorna blåa. Vi sett liknade målningar av cykelbanor i Sverige men jag gillar dock idén med att ha en lång, genomgående cykelrutt utmålad.