Är skrämselpropaganda effektivt?

Det finns många olika sätt att illustrera trafikoffer. Ofta används ett makabert sätt. Bilder, filmer och rubriker talar sitt tydliga språk om livsfara. Det finns många exempel på dessa kampanjer – I Costa Rica målas änglar på vägar där någon omkommit, i Sverige satte Motormännen för ett par år sedan upp kors längs de vägarna där någon omkommit och på Island visas en film med ett liknande budskap. Ett exempel på en motbjudande kampanj är den film som polisen i Storbritannien låtit producera som visar hur illa det kan gå om man skickar sms samtidigt som man kör bil.

Är då skräckpropaganda rätt metod för att förhindra trafikolyckor? Studier visar att satsning på beteendeförändring med hjälp av kampanjer endast har en kortvarig och dessutom liten effekt. Trafikverket (fd Vägverket), Polisen, SL och Stockholms stad står som avsändare för en kampanj, ”Skulle du vilja möta dig själv i trafiken”, som dock verkar lyckad. Här tycker jag att de har lyckats mixa skräckpropaganda med humor. Kampanjen belyser hur den enskilde bilisten påverkar trafiken och budskapet är ”behandla dina medtrafikanter så som du vill att de ska vara mot dig”. Mätning som genomfördes under december 2009 visar höga värden på budskapsförståelse 89 % (genomsnitt 63 %) och attityd 81 % (genomsnitt 41 %).

Kanske är det bra att just ställa sig frågan ” Skulle du vilja möta dig själv i trafiken?” lite då och då.