Whiplashskador bland barn

I slutet på 90-talet hittade vi i princip inga whiplashskador bland barn, bortsett från något enstaka fall. De fallen var då oftast barn i tonåren.  Det vi nu har upptäckt är att alltfler barn upp till 12 års ålder har ådragit sig whiplashskada som lett till medicinsk invaliditet. Det här är något vi nu ska gå till botten med. Har det med bilarnas styvare struktur att göra? Vilka krockriktningar dominerar? Hur stor är risken att  initiala whiplashbesvär leder till kronisk smärtproblematik bland barn?

Vi räknar med att återkomma med svar under våren 2011.