Autobromssystem för fotgängare

Folksam genomförde nyligen ett seminarium med en ny generation förarassistanssystem sk. autobroms. Det kan konstateras att systemen är relativt ovanliga men att Volvo, Toyota, Volkswagen och Honda är det fabrikat som har modeller med dylika system inom räckhåll för icke miljonärer. I bakgrunden pågår redan ett febrilt arbete med att ta fram metoder att utvärdera funktionen hos autobromssystem. Har precis varit på ett möte med en arbetsgrupp vars mål är att ta fram en testmetod för att kunna värdera funktionen hos kommande system. Det är verkligen en utmaning för bilindustrin och teknikföretag att utveckla dessa system så att de skall kunna detektera både fordon i det egna körfältet, motriktad trafik, korsande trafik. Till det kommer fotgängare som skall kunna korsa en väg på ett flertal olika sätt och ändå upptäckas av autobromssystemet. Här kan du titta på en illustration från Volvo