Säker och mjuk körstil ger sänkt premie

Nu startar vi ett unikt forksningsprojekt där förarens körstil kopplas till premien. Om medelhastigheten sänktes 3 km/tim i Sverige skulle ca 60 liv och 500-600 invaliditeter räddas. Därför ska förare som håller hastighetsgränserna gynnas av lägre premie. I försöket kommer man kunna sänka sin premie med 30%. 

Integritet

De flesta tycker det är bra att länka körstil till premien men vill samtidigt värna om sin frihetszon som  bilen innebär. Det här är knäckfrågan. Hur kan vi skapa ett hjälpmedel som gör att man kan påverka och sänka sin premie utan att det blir ett integritetshot? Med en GPS i bilen går det att registrera hastigheten i relation till gällande hastighetsgräns. Som försäkringsbolag är vi inte intresserade av var bilen befinner sig eller när på dygnet. Det som är intressant är att på en övergripande nivå se hur stor del av den totala körsträckan som är över gällande hastighet. Därför avidentifieras all data som har med tid och plats att göra.

Liknande försök har visat att hastigheten påtagligt sjunker om man kopplar den till ekonomiska incitament. Det viktigaste är att utvärdera hur kunderna uppfattar möjligheten och dessutom behöver tekniken bli billigare. I dagsläget går det inte att finansiera konceptet med den typ av utrustning som används i försöket men sannolikheten är stor att billigare lösningar kommer.

Själv är jag entusiastisk över möjligheterna som tekniken ger eftersom liv kan räddas. Mycket har hänt senaste femton åren med säkrare vägar och bilar men vi kan inte hoppa bock över förarens betydelse för att förebygga olyckor. Här är ett sätt att med morötter försöka minska konsekvenserna och ge oss förare en bra anledning att lugna ner tempot och köra mjukare – för livet, miljön och plånbokens skull..

http://www.dn.se/motor/kor-lagligt-och-spar-tusenlappar-pa-bilforsakringen-1.1204632

http://www.folksam.se/testergodarad/sakeritrafiken/grontljus