Fotgängare lever farligt

Globalt sett utgör fotgängare den största riskgruppen i trafiken. Inom EU omkommer c:a 8 000 fotgängare och många fler skadas allvarligt varje år vid en kollision med ett fordon. I Sverige dör c:a 60 personer och 360 skadas svårt i denna typ av olyckor. Bilens hastighet är den faktor som har störst inverkan på om fotgängaren skadas. Tillsammans med två kollegor på Autoliv har jag precis fått en studie om risker för fotgängare i trafiken publicerad i Accident Analysis & Prevention. Denna studie visar att den riskkurva som ofta används i Sverige för att beskriva dödsrisk för fotgängare är baserad på bristfällig data. Samtidigt visar liknade studier att de riktlinjer för att undvika personskador enligt Nollvisionens filosofi fortfarande är relevanta. Fordons hastighet bör begränsas till 30 km/h i områden där främst fotgängare vistas. Vid denna hastighet är möjligheten att upptäcka en fotgängare i tid god och att risken att skadas låg. Risken att dö ökar markant vid hastigheter över 40km/h.