Tylösandsseminariet

Beroende bl.a. på intresse och yrke leder Tylösand till olika associationer, tennis, bad eller Per Gessle. Inom trafiksäkerhetsområdet är det förknippat med en av de största trafiksäkerhetsseminarierna i Sverige som gick av stapeln tidigare i veckan (13-15 Sept) med både nationella och internationella presentationer. Där presenterades flera intressanta nyheter. Bland annat visar en studie från Trafikverkets  Johan Strandroth att dubbdäck reducerar risken för olyckor med dödlig utgång med 42% på vinterväg. Ett intressant och underhållande föredrag från “Ungdomsbarometern” tog upp hur och genom vilka kanaler man kan kommunicera trafiksäkerhetsbudskap till den trafikantgrupp som har ett större riskbeteende än genomsnittet, män mellan 18-24 år. Bland de äldre i trafiken visade Lars Englund från Transportstyrelsen att en dominerande olycksfaktor är sjukdom där även alkoholrelaterade sjukdomar räknas med. Polisen berättade om sin nya strategi för att åstadkomma sänkt medelhastighet genom att mer rikta in sig på den breda massan snarare än några få notoriska fartgalningar. Folksams Maria Krafft presenterade tillsammans med Bilprovningen resultatet av de bilmodeller som klarar toppbetyg både med avseende på krocksäkerhet och besiktningsresultat. Listan blev inte särskilt lång men har du tur innehåller den någon bil du kan tänka dig.