Endast var tredje bil säker

Tillbringade helgen på Gotland och blev då påmind om att gotlänningarna har den äldsta bilflottan i Sverige. Nya bilar köps till stor del av företag och därför finns de nya bilarna av naturliga skäl koncentrerade till landets storstäder. Förra gången när vi på Folksam kom ut med vår rapport Hur säker är bilen? kartlade vi var de säkraste bilarna finns. Gotland hamnade i botten (34 % säkra bilar). Är du nyfiken kan du kolla in hur ditt län står sig i förhållande till resten av landet.