Förare som sitter fel

I Vi Bilägare och DN liksom i några andra tidningar presenterades nyss en undersökning av Motormännen som visade hur stor andel av bilförare som sitter felaktigt med avseende på bl.a. whiplashskaderisk. Med all respekt för Motormännens kunskap om krocksäkerhet men hela artikeln genomsyras av att man har ganska ingående kunskap om ämnet eftersom man t.ex. vågar ange ett specifikt avstånd till nackstödet (4cm) för att “undvika eventuell whiplashskada vid kollision”  Råden är i och för sig inte direkt felaktiga men framställs som om Motormännen själva genomfört analyser i ämnet.