Avstånd

Jag läste häromdagen att Polisen skall intensifiera bevakningen av aggressivt körbeteende, en företeelse som ofta förekommer i storstäder. Ett sätt på vilket aggressiviteten yttrar sig är att hålla minimalt avstånd till bilen framför i avsikten att “tvinga” bilen framför att byta fil och det illa kvickt. Om avståndet är mindre än 0,5 sekunder (dvs 12,5m i 90km/h) till framförvarande blir körkortet indraget samt 2000:- i böter. Detta avstånd är så litet att de senaste automatiska bromssystemen som känner av att en krock är oundviklig, redan har aktiverats. Jag tycker att det är mycket bra att stävja ett sådant körsätt, inte bara för den omedelbara olycks och skaderisken utan också för kunna bryta ett mönster som nya körkortstagare lätt tar efter. Som handledare till min övningskörande son har de två största diskussionsämnena handlat om varför så många kör så fort och aggressivt. Det är inte lätt att hitta de rätta argumenten som går ända fram till en “odödlig” 17-åring som gillar fartens tjusning.