Tjänstebilsindex 2010

I veckan gick vi ut med Tjänstebilsindex där vi har tittat på vilka bilar som kommuner, landsting, statliga myndigheter och företag har köpt in under 2009. Studien visar att tjänstebilar under 2009 både blivit säkrare och fått en lägre klimatpåverkan jämfört med år 2007. Skillnad mellan olika sektorer är dock stor. Landstingen köpte de säkraste och minst klimatpåverkande bilarna – nästbäst är kommunerna. Företagen är sämst på att beakta klimatkraven, tätt följda av de statliga myndigheterna som har blivit avsevärt sämre både vad gäller säkerhet och låg klimatpåverkan. Kolla in hur det ser ut i ditt län.