En SUV kan ge falsk trygghet!

Fick ett telefonsamtal från en norska som undrar vilken bil de skall köpa. De valde mellan två stadsjeepar. Varför? Jo, för de är stora och säkra! Jag blev inspirerad av samtalet att skriva lite om hur en stadsjeep, s k SUV (Sports Utility Vehicle) inger föraren en falsk trygghet genom sin storlek.

Många, liksom norskan som jag just pratade med, lockas nog av att köpa en SUV då de upplever sig mer säkra eftersom de sitter högre upp och att bilen är så pass stor. Många vet säkert att stadsjeepen med sin höga frontstruktur och vikt ger en kraftigt ökad skaderisk för motparten i tvåbils-kollision. Att en ökad säkerhet i en kollision uppnås främst på bekostnad av motparten ses tydligen inte som något större problem.

Det många glömmer är att en SUV:s egen säkerhet är lägre än för övriga personbilar. Detta kan man se genom att studera Euro NCAP:s krockprovsresultat eller resultat från vår studie ”Hur säker är bilen?”. SUV får generellt sämre resultat än vanliga personbilar. Resultat från verkliga olyckor visar dessutom en högre skade- och dödsrisk i singelolyckor för stadsjeepar än för övriga personbilar. Det beror till stor del på den ökade risken för voltningsolyckor på grund av att de har en högre tyngdpunkt.

Så frågan är om man vill bli ägare till en bil vars säkerhet främst uppnås på bekostnad av motparten och som har lägre säkerhet i singelolyckor!?