Test utan de bästa bilbarnstolarna i Råd & Rön

Så ska barn sitta fram till fyraårsåldern - Bakåtvänt

Så gör Råd & Rön det igen. Publicerar ett stort test anpassat det utbud av bilbarnstolar som finns i övriga Europa där endast bebisar åker bakåtvänt. I löptexten skriver de att bakåtvänt är bäst till fyra år, men den enda stolen i testet för denna åldern är en kombinationsstol för både bakåt- och framåtvänt. Detta är precis som Råd & Rön skriver, inte en optimal lösning. Det är svårt att göra en stol toppenbra för två så skilda förutsättningar. Men i Sverige och övriga nordiska länder är det renodlade bakåtvända stolar som gäller från det att barnen växer ur babyskyddet tills det är dags för en framåtvänd bältesstol i fyraårsåldern. Varför finns inga sådana stolar med? Efter flera år av testsamarbete tycker jag det är dags för Råd & Rön att göra gemensam sak med andra länder som använder stora bakåtvända stolar och få med några sådana i nästa års test.

Det finns dessutom brister och felaktigheter i artikeln. I rutan Vad gäller? saknas information om det årsgamla svenska Plustestet som mäter nackkrafter i tillägg. Att ett babyskydd kan användas till 13-18 kg är inte rätt. Vissa går till 10 kg vissa till 13, men den svenska rekommendationen är att byta till en stor bakåtvänd bilbarnstol når barnet kan sitta själv. Och vad menas med att “nacken utsätts för andra krafter bakifrån i en framåtvänd stol”. Det låter ju som om det skulle vara någon whiplash-problematik de syftar till. Och whiplash är ytterst ovanligt bland barn. Däremot är det stora belastningar på nacken i frontalkollisioner när man åker framåtvänd. Och det kan vara livshotande för små barn. Det är bl.a. därför det är så viktigt att sitta bakåtvänt så länge som möjligt.  I löptexten kommenteras det heller inte att en hel kategori av bilbarnstolar inte alls har testats. Det står att barn ska sitta bakåtvänt till fyra år, men den enda testade stolen för 1-4-åringar är kombistolen som man avråder från att köpa. Vad konsumenterna ska välja däremot står det inget om. Mycket konstigt.

Läs mer på Folksams info om barn i bil. Eller om vår  undersökning om hur svenska barn sitter i bil. Eller krocktester och information om att barns säkerhet i baksätet är eftersatt.

Visst är det bra att uppmärksamma stolar som är så krångliga att sätta fast att det blir fel, men någon fullständig konsumentinformation kan man knappast kalla Råd & Röns test. Skärpning!