Cykelhjälm: Stockholmare sju gånger smartare än Malmöbor

Det är tre gånger vanligare med huvudskador bland cyklister än bland moped- och mc-förare (sjukhusdata). Bakom den höga frekvensen huvudskador återfinns en låg hjälmanvändning bland vuxna cyklister.  Men det finns regioner (läs Stockholm) som är riktigt bra. Hjälmanvändningen på cykelstråk i Stockholm är 71%, i Göteborg 38% och i Malmö 10%!!!! 

I alla år har trafiksäkerhetsproblem beskrivits utifrån polisrapporterade olyckor. Eftersom flest personsskador på cykel inträffar när man själv går omkull, kommer inte olyckan till polisens kännedom och därmed har det inte registrerats som ett problem. Men det sker lika många svårt skadade cyklister som bilister på sjukhus för vård enligt SIKA.

En vanlig missuppfattning är att cykelolyckor med personskador främst sker i kollision med bil men över 70% av alla huvudskador inträffar i singelolyckor. Därför är det inget argument att avstå hjälm om man cyklar där bilarna inte finns.

Läs mer om konsumenttester på vår hemsida