Cyklister lever farligt

Under de senaste dagarna har det skrivits en del om cyklisternas situation i Stockholm. Läste bland annat i torsdagens Metro om att Polisen i Stockholm kommer att ha civilklädda cykelpoliser för att få bukt med problematiken kring cyklister som bryter mot trafikreglerna. Förhoppningen är att det, i det långa loppet, kommer att minska antalet olyckor.

I söndagens SvD

beskrevs det hur kaotiskt trafiksituationen är för cyklister i Stockholm – bussfiler som korsar cykelbanan, trånga cykelbanor osv. Något som jag själv upplever som ett stort problem är att bilister gärna dubbelparkerar och därmed står mitt i cykelbanan.  Jag tycker att även Stockholms stad skall känna sig skyldiga till denna trafikfara då de kunde ha planerat trafiken annorlunda. Jag passerar på min väg till arbetet en relativt nybyggd stadsdel där trafikplanerarna skulle kunna ha gjort situationen betydligt säkrare för cyklister genom att lägga cykelbanan ihop med trottoaren istället. Därmed skulle man som cyklist slippa väja ut i körbanan för att undvika felparkerade bilar eller plötsligt öppnande bildörrar! De parkerade bilarna skulle snarare bli som en skyddande barriär mellan oss cyklister och motorfordon.