Skillnad Euro NCAP från 2009

Vi har fått en del frågor angående bedömningen av Euro NCAPS stjärnor. Sedan 2009 använder Euro NCAP nya kriterier, varför de “nya” stjärnorna inte kan jämföras med de gamla före 2009. Bilarna får sedan 2009 ett sammantaget resultat för förare och framsätespassagerare (50% av totala bedömningen), barnsäkerhet (20%), fotgängarskydd (20%) och olycksförebyggande system (10%). För skydd av förare och framsätespassagerare bedöms nu även  risk för whiplashskada vid påkörning bakifrån. Generellt kan man säga att det är svårare att få maximala 5 stjärnor enligt nya systemet, då man inte kan få dåligt på någon punkt.

Euro NCAP kommer under kommande år att successivt göra det tuffare att få 5 stjärnor genom att justera poänggränserna. Syftet är att öka pressen på tillverkarna att ständigt höja säkerheten. Det medför tyvärr att det framöver kommer bli ännu svårare att jämföra säkerheten mellan modeller testade olika år.