EuroRAP – europeiskt samarbete för bättre vägar

Förra veckan var jag på möte som anordnades av den europeiska organisationen EuroRAP, en systerorganisation till Euro NCAP, som verkar för att skapa säkrare vägar i Europa. På mötet fanns representanter från italienska, holländska, spanska, svenska och tyska motorklubben och så jag. Vi försöker tillsammans utveckla ett klassningssystem som skall avspegla en vägs säkerhetsstandard. Självklart finns många olika viljor och olika behov, men alla har vi det gemensamma målet att minska antalet dödade på de europeiska vägarna. Det finns fortfarande mycket kvar att göra inom vägsäkerhet även om exempelvis introduktionen av vajerräcke lett till minskat antal dödsolyckor. Vi på Folksam har forskat inom området och har funnit att både krockvåldet och andelen skadade är betydligt lägre på en säker väg. Genom att höja vägstandarden på svenska vägar skulle drygt 40 procent av dödsolyckorna kunna förhindras. Att samverka på internationell nivå är viktigt för att kunna påverka beslutsfattare och myndigheter att satsa på rätt prioriteringar inom vägtransportsystemet. Det är därför som vi på Folksam bestämt oss för att vara med och delge våra forskningsresultat till arbetsgruppen inom EuroRAP. Vägen fram till det säkra vägsystemet är lång men varje steg i rätt riktning har betydelse.