Grattis till doktorshatten, Anders

I torsdags försvarade kollegan Anders Ydenius sin avhandling “Integration of Car and Road Infrastructure Design” med den äran. Jätterolig disputation var det. Opponenten och Anders hade intressanta diskussioner kring det Anders hade kommit fram till. Och den som har varit på en disputation vet att det är det inte alltid är roligt. I bland är opponenten inte bra, i bland är den som disputerar inte bra och i bland är ämnet obegripligt för andra än just de två. Men den här gången var allt bra, Anders, hans opponent och ämnet.

Detta är den sjätte som disputerar på på grundval av Folksammaterial.