Trafik – tredje vanligaste dödsorsaken 2020

Som min kollega Sigrun skrev för ett tag sedan är andelen dödade på svenska vägar rekordlågt. Tyskland har liknande statistik men i många andra delar av världen ser det helt annorlunda ut. Totalt dör årligen 1,2 miljoner och över 50 miljoner personer skadas i trafiken. Prognosen är att antalet dödade och skadade kommer att stiga. Vid år 2020 kommer trafik att vara den tredje vanligaste dödsorsaken. Studier visar att i västvärlden kommer andelen dödade minska med 30% medan i ex Kina och Indien kommer antalet dödade öka med 92% respektive 147%. Helt ofattbara siffror. Anledningen till detta är den snabbt växande urbaniseringen och ökningen av motorfordon. Vi i västvärlden måste dela med oss av vår kunskap för en bättre trafikmiljö. Världsbanken finansierar varje år flera trafiksäkerhetsprojekt för att stimulera en positiv utveckling. Fick nyhetsmail från iRAP, International Road Assessment Programme, en organisation (delvis finansierad av Världsbanken) som försöker sprida kunskap om hur man effektivt kan bygga bort ”farliga vägar”.  Deras kartläggning av vägnätet i Uganda visar exempelvis att endast 2% av vägarna har trottoarer för fotgängare trots att en väldigt hög andel av folket färdas till fots. 15 fotgängare dör eller skadas allvarligt varje dag i Uganda. Trafiksituationen är helt annorlunda där än här i Sverige men tänk vilken effekt det skulle få på antalet skadade om de skulle kunna separera oskyddade trafikanter från motortrafik på samma sätt som vi försökt göra.