Skillnad mellan Folksam och Euro NCAP

Vi får många frågor om skillnader mellan Euro NCAPs krocktestresultat och Folksam resultat från verkliga olyckor. Generellt överensstämmer resultaten väldigt bra, 5-stjärniga bilar har ca 30% lägre risk i Folksams rapport jämfört med 2-stjärniga bilar. Tittar vi på dödsrisk är skillnaden ännu större, 5-stjärniga bilar har ca 70% lägre dödsrisk än 2-stjärniga. Men för enskilda bilmodeller kan resultaten ibland skilja sig. Det finns två viktiga aspekter som påverkar dessa skillnader.

  • Krocktesterna körs i en hastighet för varje krockriktning; front, sida (2 tester inkl stolp-test) samt bakifrån. Hastigheten är vald för att representera risk för svåra eller dödande personskador. I Folksams underökning från verkliga olyckor bedöms det samlade resultatet (risken för dödande eller invalideserande skada) från alla krockar in, vilket sker i alla olika riktningar och i alla hastigheter. Folksams studie från verkliga olyckor ger därför ett mer heltäckande resultat av en bils säkerhet, medan krocktesterna bättre speglar krocksäkerheten i svårare krockar.
  • I verkliga olyckor kommer en bils vikt att ha en stor betydelse för dess säkerhet, vilket den inte får i krocktester. Lätta bilar kommer därför generellt sämre i Folksams undersökning och tunga bättre jämfört med krocktester. I Folksams bedömning kompenseras en bils resultat med hänsyn till dess vikt och resultaten för bilar i olika vikts eller storleksklasser kan därför direkt jämföras med varandra. Det kan man inte göra i krocktesterna. En stor bil som får 5 stjärnor är betydligt säkrare i verkligheten än en liten bil med 5 stjärnor. Studier vi har gjort pekar på att det ungefär skiljer en stjärna mellan stora och små bilars säkerhet. Det innebär att en liten bil som får 5 stjärnor kan vara lika säker som en stor som får 4 stjärnor.

Läs gärna mer på vår hemsida om både krocktester och resultat från verkliga krockar.  Hela rapporten “Hur säker är bilen? 2009”  finns att ladda ner som pdf, där står mer förklaringar om krocktester och verkliga olyckor.