SMS

Som forskare sitter det i ryggmärgen att ha belägg för sina påståenden. Beläggen kan då vara egna eller andra forskares resultat.  SMS:ande i bilen tillhör dock undantagen, där jag inte behöver vänta på några resultat från forskningsstudier för att med bestämdhet hävda att SMS:a och köra bil samtidigt lika dåligt passar ihop som att läsa i papper eller skriva inköpslista. Studier saknas dock inte (Christopher Patten VTI) som påvisar olämpligheten att använda mobiltelefonen som skrivmaskin i samband med bilkörning. Med tanke på att det nu växer upp en generation som inte sällan skickar flera hundra (kanske tusen) SMS i månaden, skall vi hoppas att de hittar något annat sätt att komunicera när de fyller 18 och tar körkort eller skall SMS:ande förbjudas vid bilkörning?