Trafik i Egypten – något att lära sig av?

Ibland blir man förvånad över de olika trafiksäkerhetproblem och trafiksäkerhetslösningar man kommer i kontakt med på olika resor. Jag var i Egypten under 2 veckor och kunde studera trafiken på lite olika platser, allt från storstaden i Kairo till landsvägar i öknen. Till stor del präglas storstadstrafiken av rent koas där oskyddade trafikanter lever under livshot varje dag.

Men motorvägarna som oftast går genom rent ökenlandskap var fascinerande och säkerhetsmässigt klart imponerande (även om jag inte har någon olycksstatistik att basera uppfattningen på). Trafiken i olika riktningar var helt skilda, och vägbanorna låg med 100 meters mellanrum. Det fanns alltså ingen möjlighet att träffa mötande trafik även efter de mest vårdslösa avåkningarna. Egypten är ett mycket fattigt land, så man vill till största delen undvika dyra planskilda korsningar. I stället har man via ett system lyckats bygga icke-planskida korsningar på ett rätt smart sätt. Vid vänstersväng kör man av till vänster, och leds via en lång typ av u-sväng in på motsatta vägbanan (alltså i motsatt riktning) för att sedan köra tillbaks en bit i motsatt riktning och sedan göra en högersväng. På det sättet undviks konflikt med mötande trafik utan att behöva bygga en planskild korsning. Kanske något att lära sig av…