En av fem använder inte bilbälte i baksätet

Forskning visar att bältespåminnare löser problemet. I framsätet har bältesanvändningen ökat till 99% tack vara blink och pipljud.  Bilbältet är fortfarande den enskilt bästa säkerhetsutrustningen men ändå har biltillverkarna valt att inte ha påminnare i baksätet trots den billiga, simpla tekniken.

Det kan tyckas att det är den enskildes bekymmer eller att polisen måste bli bättre på att övervaka men faktum kvarstår – påminnaren har mer eller mindre eliminerat problemet med obältade förare så varför inte gå hela vägen? Det kan inte vara många kronor extra att installera denna relativt enkla billiga lösning i baksätet.

Det ska sägas att det finns några få undantag som har påminnare i baksätet men de är lätträknade.

NTF har nyligen genomfört en bältesmätning i baksätet http://www.ntf.se/Tidning/default41226.asp.

Här kan du läsa mer om Folksams trafiksäkerhetsarbete http://www.folksam.se/testergodarad/hursakerarbilen/1.57836