Beyond Ncap

Nu kommer “Beyond NCAP*” som är revolutionerande! Biltillverkarna får själva presentera teknik som de kan visa har betydelse för att rädda liv. Om det är bra får de extra poäng och biltillverkarna jagar poäng för säkerhet säljer. Fram till nu sätter  konsumenttester upp testkriterier vilket många gånger hämmar utvecklingen. Nu gynnas innovation vilket borde kittla tillverkarna . BRAVO!!!

*Den mest dominerande krocktestserien i Europa är Euro NCAP* , det är en sammanslutning av europeiska myndigheter och organisationer inom trafikområdet.