Trafikdödade hade kunnat räddas

Läste igår i Expressen http://www.expressen.se/1.1856585 att två unga människor drunknat när bilen körde ner bredvid vägen i Nyköpingsån. Bilen hade kommit över räcket på bron via snön som skapat en ramp. En sån onödig dödsolycka!! Här måste räckena göras högre så att det inte händer igen. Bilen hade troligen fått sladd vilket är vanligt vintertid då vägbanan blir hal när den kyls underifrån av vattnet. Här krävs en ordentlig haveriundersökning av Vägverket för att förhindra liknande olyckor.