Varför dör så många 15-17 åringar i trafiken?

Mycket glada nyheter dyker upp första arbetsdagen.  Antalet döda i trafiken fortsätter att minska och var i 2009 nere i 355 trots en mörk decembermånad.  2008 var det 397. Så lågt har det inte varit sedan 30-talet. Men en plump i protokollet finns. Siffrorna har gått neråt för alla åldersgrupper utom för gruppen 0-17 år där siffran har ökat från 19 till 34. Den största ökningen står 15-17 åringarna för, från 13 till 24 stycken. Visserligen var förra årets siffror väldigt låga i den här gruppen, men jag undrar vad som ligger bakom. Samtidigt kan man ju läsa att dödssiffrorna för samtliga trafikantkategorier, dvs gående, cyklister, mopedister, bilförare etc har minskat eller stått still. Så det betyder att vuxna klarar sig bättre och bättre i trafiken oavsett färdmedel, medan barn och ungdomar klarar sig sämre. Och vem har ansvaret för det? Ja inte är det 15-åringen som skapar förutsättningarna för de val som står till buds för honom/henne.  Det är vi vuxna. Aftonbladet skriver att det är många 15-17 åringar som dött i bilolyckor där de själva har kört onyktra och obältade. Här krävs det mera fakta på bordet och sedan en förnyad titt på hur vi kan angripa detta problem. Alla ska få ta del av en förbättrad trafiksäkerhet.