Framtidens framkomlighet kräver mindre bilar

Framkomlighetens pris är högt, åtminstone när det gäller bilen. Den tar död på människor och, genom sin miljöpåverkan, på planeten. Dessbättre tror jag vi är på väg att lösa en del av den problematiken.

Nästa stora utmaning är trängseln. Städer förtätas, vi får fler bilar per hushåll, mobiliteten kräver nyare, smartare infrastruktur och – mindre fordon.

bilkö

Bilismens miljöpåverkan blir mindre och mindre tack vare alternativa drivmedel och laddningsbara hybrider som ger oss avsevärt med långtidsverkande elbilar. På köpet elimineras en betydande del av bullerproblemen.

Det senaste decenniet har bilproducenterna tagit ett ökat ansvar för trafiksäkerheten vilket förbättrat situationen på vägarna på ett sätt som vi knappast kunde föreställa oss för 20 år sedan. I framtiden blir biltrafiken med teknikens hjälp, ännu säkrare. Bland annat genom krocksensorer som gör att kollisioner förhindras eller minimeras.

Om 20 år är de det oskyddade trafikanterna som är det största trafiksäkerhetsproblemet: fotgängare, cyklister, mopedister och mc-förare i en allt tätare trafik med ännu fler bilar.

Picture1small

Redan idag förskräcker de köer och den trängsel vi möter i vissa av Europas stora städer. Vi är ännu så länge relativt förskonade här i Sverige men vi måste projektera de lösningar som framkomligheten kräver om 20 år. Det är naivt att föreställa sig av vi ska klara av de utmaningarna utan att bilarna blir mindre.