Rädda Saab – för Volvos skull

Vad vore Volvo utan Saab? Frågan är berättigad. Svensk fordonsindustri är världsledande när det gäller trafiksäkerhet och det beror naturligtvis på att det finns en marknad i Sverige som efterfrågar de egenskaperna i bilen.

Men en kanske viktigare förklaring är att Saab och Volvo sporrat varandra till att ständigt utvecklas inom området. Om Saab dör, finns risk att Volvo stagnerar i sin ambition att behålla positionen som världsledande inom säkerhet

XC 60

 Saab var först med Whiplashskydd. Ett annat exempel är det integrerade alkolåset där Saab inte riktigt orkade få ut sin lösning på marknaden, innan Volvo kunde erbjuda sitt eget alkolås, som extra utrustning. Saab 9000 satte standard för ett nytt säkrare sätt att bygga upp frontstrukturen i bilen.Det finns flera exempel, också där Volvo var först. Bilbältet och sidokrockgardiner.

Den svenska fordonsindustrins fokusering på säkerhet har stimulerat högskolorna att fördjupa utbildningen på det området. Ingenjörerna har känt trygghet och stimulans i att det finns spännande arbetstillfällen och möjlighet att gå från Volvo till Saab, eller vice versa.

 Om domedagsprofetiorna över Saab blir verklighet innebär det att Volvo tappar en viktig drivkraft för sin fortsatta utveckling. Och ytterst, naturligtvis får det konsekvenser för oss som sätter säkerheten före prestanda, aluminiumfälgar och annat lull-lull.

Slutsats: Volvo behöver också Saab – för säkerhets skull.