Tekniken kan lösa rattfylleriproblemet

På måndag inleds trafiknykterhetsveckan. Polisen, Vägverket och NTF samarbetar i en rad aktiviteter som man hoppas ska motverka att antalet rattfyllerister ökar, i anslutning till luciafirande och julbordsfester.

Det är bra att det görs – men det är onödigt att stora resurser ska läggas på en företeelse som vi egentligen kan lösa med hjälp av teknik.

Promillegränser, information och kampanjer har bidragit till ett starkt socialt avståndstagande till kombinationen alkohol och bilkörning. Ändå görs mellan 12-13 000 rattfylleriresor varje dag. En mycket liten andel av trafiken i stort, men rattfylleriet tar död på över 100 människor om året, en fjärdedel av alla trafikdödade.

De flesta rattfyllerister har alkoholproblem och låter sig inte påverkas av kampanjer. De kan bara hindras från att köra med hjälp av alkolås.

Tyvärr finns en allt för begränsad efterfrågan på marknaden för alkolås. Det bromsar en teknikutveckling mot mer sofistikerade lås, som är betydligt mer användarvänliga än de vi använder oss av idag. De kräver ett utandningsprov för att bilen ska kunna startas.

I bilproducenternas pipelines finns det alkolås som ”sniffar”, som reagerar på alkohol vid hudberöring, som läser av ögonen, som reagerar på ovanliga ratt- eller pedalrörelser osv. Men andra eller tredje generationens alkolås kommer inte i produktion förrän marknaden börjar efterfråga dem.

Där har vi alla ett ansvar. Vi som enskilda individer bör efterfråga alkolås, företag med stora tjänstebilsflottor bör kräva alkolås av omsorg av sina anställda, taxiföretag, andra transportföretag bör föregå med gott exempel. Vi försäkringsbolag bör kanske också skapa incitament som innebär att alkolåset påverkar premien.

Får vi ingen efterfrågan på marknaden måste till sist politikerna ta sitt ansvar och genomföra en ny lagstiftning. Det finns redan ett folkligt stöd för alkolås. Ungefär 70 procent av medborgarna är positiva till obligatoriskt alkolås i alla bilar.