Halvljus på dagen

Visste ni att lagen om obligatoriskt halvljus funnits i över trettio år? 1977 fick vi en lag på halvljus och argumenten för och emot debatterades livligt. När beslutet togs fanns inte mycket till forskningsresultat att luta sig mot. Även om meningarna fortfarande går isär om säkerhetsnyttan dagtid så finns det några studier som visar en reduktion av tvåbils-olyckor på mellan 3-7% med halvljuslag. I länken  halvljuslag beskrivs några av de studier som gjorts. I Europa är det ca 12 länder som har halvljuslag varav några bara på vintern!! I Tyskland har denna lag inte införts än. Det är lustigt hur en lag påverkar vår vilja att rätta till medtrafikanternas små brister. I Sverige hjälper vi med en liten blink till, om den vi möter saknar ljus. I Tyskland har jag som laglydig Svensk fått ilskna anmaningar med ljus och gester att genast stänga av halvljuset på dagen.