Skänk en tanke åt trafikoffer på söndag

På söndag den 15 november är det “World Day of Remembrance for Road Traffic Victims”. En dag för att hedra världens trafikoffer. Sedan 2005 har denna dag uppmärksammats i ett flertal länder, men i Sverige har det inte uppmärksammats så mycket.

Varje dag dödas mer än 3 500 personer i trafikolyckor världen över och 137 000 skadas. Det innebär att det årligen dödas 1,3 miljoner människor i trafikolyckor på världens vägar och 50 miljoner skadas. Av dessa 50 miljoner får ca 4,5 miljoner kvarstående besvär med någon form av invaliditet. Hälften av dessa är gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister och totalt sker 90% av alla dödsolyckor i utvecklingsländer. Denna siffra kommer troligtvis att stiga. I Europa dör 39 000 personer i trafikolyckor varje år och 150 000 får svåra skador med invalidiserande besvär. Globalt sett utgör trafikolyckor den största orsaken till dödsfall för personer 10-24 år.

Det finns alltså stor anledning att forska vidare. Även om vi i Sverige ligger långt framme så finns det mycket att göra. Vi på Folksam försöker göra vad vi kan för att minska trafikoffren, inte bara i Sverige. Vi medverkar i flera internationella grupper för att att bidra till ett minskat antal trafikoffer.

 

Här finns lite mer info om dagen: http://www.worlddayofremembrance.org/

 

 

Så skänk en liten tanke åt trafikoffren på söndag och framförallt de som minst en vän.