Effektiva bältespåminnare

Nu har vi återigen klargjort att bältespåminnare är ett oerhört effektivt sätt att höja bältesanvändningen. Över 99% av de förare som har en bil med bältespåminnare använder bältet. Vi har mätt användningen i 7 städer på 10500 förare. Skulle alla bilar vara utrustade med påminnare skulle vi spara 50-60 liv om året. Det är få säkerhetssystem som är så effektiva.

Men det finns fortfarande 1% av förarna som inte vill ha bältet av någon oförståelig anledning. Skulle alla som kör utan bälte få se ett krockprov med en obältad docka vill man inte köra utan bälte. Det ser väldigt otrevligt ut redan i 30 km/h. 

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att kartlägga detta för att få upp användning till nära 100%, för det är just den lilla kvarvarande procenten förare som oftare än andra är involverade i krockar.