Bilbältet fortfarande nummer ett

 

 

Det finns många fördomar om trafiksäkerhetsarbete. Alltför många går omkring i övertygelsen att det viktigaste är att ”lära andra” att göra rätt.

Jovisst, men efter över 100 år av vägtrafik har vi ännu inte sett exempel på effektiva lärometoder.

Det vi vet är att kampanjer, som ska förändra människors attityder och beteenden, bara har marginella och kortsiktiga effekter. Kampanjer riktar sig ju alltid till ”någon annan”.

 

I dagarna har vi sett exempel på ett effektivt trafiksäkerhetsarbete. De handlar om bältesanvändningen. Den har länge legat på ungefär 95 procent på landsväg och nu visar NTF:s senaste mätning att den också ligger på över 90 procent i tätorterna.

Men när såg ni en bälteskampanj senast ?

Den ökande användningen är i själva verket resultatet av en rad samverkande faktorer: Samhället har visat att det ser allvarligt på brott mot bälteslagen genom att höja bötesbelopp från 300 kr till 600 kr 2002 och ytterligare en höjning till 1 500 kr 2006. Bilindustrin tar ett större ansvar genom att i nästan alla nyproducerade bilar installera bältespåminnare. Detta i kombination med upprepade traditionella informationsaktiviteter ger långsiktiga effekter.

Trepunktsbältet är, 50 år efter att det uppfanns, fortfarande den effektivaste livräddaren i bilen – bara i Sverige beräknas det har räddat 5000 liv.