ABS effektivt på MC

Det är sällan det kommer fram bra effektiva skyddssystem för motorcyklar. Nu har man i en svensk studie visat att ABS på MC kraftigt reducerar olyckorna. Totalt ca 40% nedgång för alla olyckor och 50% för olyckor med svår eller dödande utgång. Studien som just publicerats i tidskriften Traffic Injury Prevention (Nr5, okt 2009) har utförts av forskare på Vägverket (Johan Strandroth och även Claes Tingvall) och Transportstyrelsen (Matteo Rizzi). Johan föröker jag under hösten skriva in som doktorand på Karolinska Institutet (Institutionen för Folkhälsovetenskap), där jag arbetar 20% av tiden, framför allt med handledning av doktorander. Han kommer till stor del titta på system att reducera olyckor och skador i samband med MC-olyckor och kollisioner med tung trafik.