Barnsäkerhetsundersökningar är bra, men sen då?

“Många bäckar små ger en stor å” är ett fint talesätt och att lyfta fram siffror från telefonundersökningar om hur barn sitter fastspända i bilen som konkurrenten har gjort är bra.  Varje år gör Vägverket  observationsstudier, dvs tittar på hur folk verkligen sitter i bilarna och de visar att bältesanvändningen ligger på ca 95% både för vuxna och barn och har gjort det de senaste åren. Men observationsstudier vid dagis som Folksam och NTF har gjort tidigare visar en annan bild. Då var 20% av barnen obältade och ytterligare 5% satt fast på ett sätt som skulle medfört risk för allvarlig skada vid en krock. 

Problemet med felskyddade barn är att alla som håller sig informerade redan vet hur man ska sitta fast, men hur når man övriga? Den bakåtvända traditionen är inte så välspritt utanför Norden och vi såg i början av 2000-talet en neråtgående trend i bakåvänt åkande  för 3-4-åringarna delvis pga icke avstängningsbara krockkuddar. Då startades ett flertal olika aktiviteter för att vända trenden. En gemensam policy för hur barn ska sitta i bil togs fram 2006 tillsammans med Vägverket, VTI,  NTF,  företrädare för bilbranschen och bilbarnstolsbranschen för att vi skulle säga samma sak om barnsäkerhet i bil till de vi mötte.  Samtidigt har Folksam tilsammans med NTF och Barnhälsovården tagit fram nytt och uppdaterat barnsäkerhetsmaterial, med bl.a. en film som används på BVC. Tillsammans med Bilprovningen tog vi fram information som används vid besiktningsstationer.

Filmen Säkra barn i bil

Filmen Säkra barn i bil

Hur har det gått? Jo, förra året upptäckte vi glädjande nog i en undersökning att trenden har vänt. Fler av dom största barnen som kan åka bakåtvänt gör det nu, men fortfarande är det 6 av 10 treåringar som sitter fel, dvs framåtvända. Barn ska ju sitta så länge som möjligt bakåtvänt, helst till 4-5-årsåldern. 

Så tillsammans kan man vända en trend.  När alla drar sitt strå till stacken