Barn lågprioriterade vid säkerhetsutveckling av bilar

Kommande tisdag har vi presskonferens om att barn inte har samma säkerhetsskydd som vuxna i moderna bilar. Orsaken är att biltillverkarna inte prioriterar säkerhetsutvecklingen i baksätet. Många stora biltillverkare har barnfamiljer som en prioriterad målgrupp. Trots det satsar man inte på säkerhetsutvecklingen i baksätet och det är där de allra flesta barn sitter. Resultat från krockprov och verkliga olyckor kommer belysa skillnaden.

Vi har stirrat oss blinda på de allra minsta barnen och kämpat för att bibehålla bakåtvända bilbarnstolar men de lite större barnen är en bortglömd grupp. De har inte fått ta del av den säkerhetsutveckling som skett på samma sätt som vuxna har i framsätet de senaste 15åren. Följ presentationen på Folksams hemsida den 27 oktober.