mp3 spelare, en trafikfara!?

 Åkte idag pendeltåg som mer förde tankarna till rocktåget än en avkopplande resa med en stunds läsning. Det jag åsyftar är den musiklyssnande hörlursgenerationen. Det spelas högt, väldigt högt. Förutom den uppenbara risken som fotgängare att passera gatan på högsta volym så finns det enligt EU-kommissionären Meglena Kuneva redan minst 2.5 miljoner Europeer med nedsatt hörsel orsakad av hög volym från mp3 spelare. Hur kommer detta att påverka trafiksäkerheten för fotgängare, cyklister och bilförare? En artikel i Svd tar upp handfasta råd till hörlurslyssnare och kommande förslag från EU om en ljudbegränsning på portabla musikspelare artikel_3608459.svd.