Kvinnors risk för whiplash, EU-projekt

Nu har vi startat upp ett EU-projekt med fokus på whiplashskador. Första mötet skedde i Bryssel i början av oktober. Projektet heter ADSEAT (Adaptive seat to reduce neck injuries for female and male occupants). Mycket arbete kommer läggas ner på att förstå varför kvinnor har dubbelt så hög risk som män att råka ut för whiplashskador med långvariga besvär. Tolv olika parter är med i projektet som leds av svenska VTI. Övriga svenska partners är Chalmers, Folksam och Volvo. Folksam kommer bidra med anaylser av resultat från verkliga olyckor. Projektet ska pågå i tre år.

Det här projektet är viktigt och klart intressant. Förhoppningen är att kunna bidra med kunskap som kan användas av biltillverkarna och dess underleverantörer för att bygga säkrare bilstolar. Det är fortfarande mycket kvar att göra, även om vissa whiplashskydd halverar risken för skada. Men vi är inte nöjda förrän vi nått betydligt bättre resultat än en halvering.