Nya hastighetsgränser

I december börjar en mer omfattande omskyltning av landsvägars hastighetsgränser .Sverige kommer bli först i världen genom att länka vägens säkerhetsstandard till fartsgränserna. Det är så rätt och självklart men det kommer blir ett himla liv när ett stort antal vägar måste sänka farten.  Egentligen bör irritationen riktas mot politiker, för  om en väg skördar för mycket liv på grund av dålig standard men inga pengar tillsätts för att höja nivån finns ingen annan rimlig väg att gå om man har för avsikt att ha ett hållbart transportsystem. Som sagt – rikta ilskan åt rätt håll.