Hastighetsliberalen Collin ute på hal is

Läste för en tid sedan Robert Collins blogg (aftonbladet) där han hävdar att sänkta hastigheter ger fler olyckor.  Jag kan hålla med om att sänkning av hastigheten är ett misslyckande det vill säga Vägverket har inte lyckats bygga en tillräckligt säker väg. Men att hävda att olyckorna ökar därför att fler somnar och farligare omkörningar görs finns det inget belägg för utan är taget ur luften.  Det är främst 90-vägar som ska sänkas till 80 km/tim som Collin upprörs över. 90-vägar skördar ungefär 40% av alla dödade bilister per år och det beror främst på möteskollisioner, därför sänks hastigheten för att rädda liv. Om vi istället fick upp mitträcken skulle hastigheten kunna ökas istället för att sänkas.  Collin borde driva en kampanj där man kräver säkrare vägar istället för att cyniskt säga att vi får offra människoliv om vi vill ha hög framkomlighet.

ps. Genom att sänka hastigheten på drygt 1500 mil sparas 10 liv och 50 svårt skadade människor varje år.

Vision Zero – Implementing a policy for traffic safety