Fritt fram för SMS bakom ratten?

Jag undrar vad TV4 vill uppnå med sitt nyhetsinslag. Tre av fyra pratar i mobilen när de kör enligt en opinionsundersökning och hälften vill förbjuda det. En fjärdedel uppgav av de skickade SMS när de kör. Men det fick de inte tycka till om borde förbjudas. Det sades också i inslaget att åtta av tio olyckor beror på att föraren har distraherats bland annat av något av alla system inklusive mobiltelefon som finns i bilen. Och om man SMS:ar ökar risken 23 gånger för en olycka.  Man behöver inte ens tänka till särskilt länge för att förstå att det ökar risken. Titta ner i en display och fippla med tangenter samtidigt som man ska ta in allt som händer runt bilen. Det är inget för oss i grunden fortfarande stenåldersmänniskor.

Vi människor har massa fel och brister och förbud ska förstås finnas för många saker, men om man ska detaljreglera vart enda olämpliga beteende i lagstiftning, så blir lagboken tjock. Och det är tveksamt om det får någon effekt. I TV4-undersökningen gjorde ju minst 25% något dom tyckte borde vara olagligt. Det finns ju för övrigt redan en grundläggande bestämmelse i svensk trafikförordning om att “en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna”

Det som är glädjande är att det ständigt kommer  system som stödjer oss människor som ständigt gör fel. På gång är t.ex. system som läser av att trafiksituationen är komplicerad och att mobiltelefonsamtal därför inte kopplas fram, system som känner av om blicken är ute och vandrar för mycket och om bilen är på väg över kantlinjerna. Det här är system som har en enorm potential att förhindra skador i trafiken.