Hastighetsbegränsning

Sverige har sedan knappt ett år fått nya hastighetsgränser. HastighetsgränsSyftet är att kunna anpassa hastigheten bättre efter vägens säkerhetsnivå och öka motivationen till att hålla hastigheten. Fokuseringen på hastighet bottnar i att olycksanalyser visar att hastigheten påverkar skadeutfallet i stor grad. Om man kan minska medelhastigheten 10% så kan man påvisa en 30% minskning av svårt skadade och 40% färre döda på det svenska vägnätet. Betydligt fler hastighetsgränser gör också att du själv som förare har fler hastigheter att hålla reda på. Behovet av teknikhjälp för att informeras om den aktuella hastigheten blir nu aktuell. Jag har under en tid testat en prototyp till hastighetsvarnare. Den upplyser dig om rådande hastighetsgräns. Faktum är att den är ett bra förarstöd speciellt i okända områden där det kan vara lätt att ”missa” vilken hastighet som gäller. Tekniken har funnits ett tag i vanliga navigatorer.

Varför kör vi för fort? För att spara tid förmodligen. Ett litet räkneexempel visar vilka svindlande tidsvinster det handlar om. Mellan Södertälje och Jönköping är det 30 mil, bara motorväg. Låt säga att du kör i 110km/h vilket i praktiken ger en medelhastighet på ca 100km/h. Då tar resan 3 timmar. Om du nu ökar din medelhastighet 10% till 110 km/h (vilket gör att du kör drygt 120km/h) kommer du fram 16 minuter tidigare. Anta att du anstränger dig att starta 10 min tidigare, då återstår 7 minuters tidsvinst. Handen på hjärtat, för ett utryckningsfordon kanske dessa minuter är motiverade att spara, men för dig?