EU-mopeden, en riskfylld resa

Från 1 oktober i år kommer det att krävas körkort för att få köra EU-moped. Med en 12 timmars utbildning hoppas regeringen att trenden med ökande antal svåra olyckor skall vända. Så länge de oregistrerade klass II mopederna finns kvar tror jag att problemet kommer att bestå. Anledningen är att en mopedist utan hjälm/oknäppt hjälm på en trimmad moped är svår för polisen att stoppa. Polisen får ju inte riskera att mopedisten kör omkull. En klass I moped med avskruvade skyltar går heller inte att identifiera så att den kan stoppas vid ett senare tillfälle. Det som behövs är utökade befogenheter att stoppa mopedister under färd samt att alla mopedklasser skall registreras för att underlätta identifiering.

Även om det nu finns påföljdsmöjligheter med det nya körkortet är det i praktiken svårt att lagföra en mopedist som kör vårdslöst. Förbättrad utbildningen är av godo för de som vill köra moped på ett vettigt sätt. De kan tex ges insikt i nyttan att knäppa hjälmen istället för att använda den som en mössa. Moped-Ola 2007, Vägverkets analys av mopedolyckor visar att en tredjedel av de omkomna mopedisterna haft en oknäppt hjälm på sig som flugit av. De mopedister som använder vägen som en lekstuga har sannolikt så stora luckor i riskmedvetandet att 12 timmars utbildning inte förmår åstadkomma någon avgörande förändring, de behöver tydliga signaler från samhället på ett felaktigt beteende.