Curlingföräldrar – stå på er

Jag tycker det är återkommande hur ofta det klankas på att barn överbeskyddas och skjutsas till höger och vänster. En vanlig kommentar är … ”Annat var det när jag var barn – då gick jag själv till alla mina fritidsaktiviteter”. Visst finns det fördelar med ett liv där barnen tar sig fram på egen hand men det har också ett pris.

På sjuttiotalet dödades cirka 100 barn per år i trafiken. Många av dem skedde som fotgängare eller cyklist. Idag är det ett fåtal. Om debatten om frihet ska föras får man allt jämföra konsekvenserna också. För egen del tycker jag valet är lätt. Barn är inte mogna att vistas själv i trafiken och därför behövs curlingföräldrar.