Barn inte lika viktiga som vuxna

EuroNcap som krocktestar bilar har gjort en stor insats för mänskligheten. Deras tester har lett till betydligt säkrare bilar eftersom biltillverkarna vill sälja bilar med bra betyg. Kraven bakom testerna har vilat på forskning kring ”best practice” , det vill säga det som skyddat bäst sätter standard för framtida krav, och att fokusera på skador som är allvarliga. 

Euroncap har lägre krav för barn än vuxna

Euroncap har lägre krav för barn än vuxna

Sedan 2009 lyfts barnsäkerheten in i totalpoängen och representerar 20%. Men nu är det helt plötsligt andra krav som gäller. Fastän bakåtvänt åkande för små barn är det absolut säkraste enligt flertal vetenskapliga studier så är det andra krav som styr.  Av de 45 poäng som är möjliga för barnsäkerhet, berör 4-5 poäng krocktester som belönar bakåtvänt åkande. Resten handlar mest om hur biltillverkaren märkt ut med dekaler i bilen för att underlätta montering av bilbarnstol.

Om man ska räkna hem effekten av räddade liv så är det inte dekalerna i bilen som vinner utan åt vilket håll barnet sitter upp till fyra års ålder. Det är fem ggr större risk för dödliga och allvarliga skador för ett litet barn som sitter framåtvänt istället för bakåtvänt i bilen.Varför är det helt plötsligt okej att ha lägre krav än ”best practice” för barn och kompromissa mellan länders idéer om lämplig säkerhetsstandard? Här har Sverige misslyckats att göra sin röst hörd trots att Vägverket har en ledande position i EuroNcap.