Är småbilar säkra?

Under våren 2009 publicerade Folksam krocktestresultat från en test mellan en stor äldre och för sin tid mycket säker bil och en liten modern bil av säkraste klass. En Volvo 960 mot en Toyota Yaris. Syftet var att visa vilken enorm säkerhetsutveckling som skett, speciellt för småbilarna. Resultaten var kanske lite överraskande för många att den lilla moderna bilen uppvisade en säkerhet som var minst i nivå som den gamla större bilen. Säkerhetsutvecklingen sedan 80-talet har varit enorm, och de största framstegen har skett för småbilarna. Vår statistik från verkliga olyckor visar också tydligt att moderna mindre små bilar generellt är säkrare än gamla stora.

krockbild

Det blev en del reaktioner på testresultaten. Vissa ansåg att vi var helt fel ute, vi borde ha testat en ny stor mot en ny liten, vilket inte känns speciellt meningsfullt. Självklart är en ny stor säkrare än en ny liten, även om skillnaden har minskat. Volvo hävdade att vi säkerhetsmässigt skulle gå 20 år tillbaka i tiden om alla valde småbilar i stället för stora. Hur de kommit fram till det förstår jag inte. Nya bilar har ca 25 % lägre skaderisk och 80 % lägre dödsrisk än bilar som lanserades på 80-talet. Och de säkraste stora bilarna är ca 15-20 % säkrare än de säkraste småbilarna. Dessutom är den största anledningen till att små bilar generellt är mindre säkra än stora är att de oftast får krocka med större bilar. Om alla köpte småbilar skulle alltså den effekten helt försvinna och skillnaden skulle vara mycket liten mot om alla köpte stora bilar.

Småbilarna kommer att bli fler av miljöskäl. Och det kommer ännu mindre bilar framöver. Det är jag helt övertygad om. Och att bilar har olika storlekar får vi nog leva med. Men säkerheten hos olika småbilar varierar stort. Därför är det extra viktigt att de små bilar som köps har absolut högsta säkerhetsstandard. Och för att man som bilköpare ska kunna få kunskap om det är viktigt att vi kontrollerar att småbilarnas säkerhetsstandard håller.