Är elbilar krocksäkra

Elbilar är något som kommer på bred front inom en snar framtid. Något som debatterats en del är om de håller säkerhetsmässigt. Oftast är de rena elbilarna småbilar. Och väldigt ofta från småtillverkare eller så är det ombyggda vanliga bilar. Och det finns nog skäl att vara vaksam. Miljökraven får inte innebära att säkerheten sätts på spel. Men de modeller som kommer framöver från de stora tillverkarna kommer produceras med samma krav som för alla andra bilar, så där finns ingen anledning till oro vad jag kan se.